Правовою базою для надання послуг є:

 1. Конституція України. 
 2. Цивільний кодекс України.
 3. Господарський кодекс України.
 4. Податковий кодекс України, зокрема п.172.3 статті 172.
 5. Земельний кодекс України.
 6. Закон України «Про Фонд державного майна України». 
 7. Закон України «Про нотаріат».
 8. Закон України «Про інформацію».
 9. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 10. Закон України «Про захист персональних даних».
 11. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні:

 1. Наказ Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року №658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку».
 2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 
 3. Закон України «Про оцінку земель».
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 «Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухомого майна».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1655 «Про затвердження Національного стандарту N 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності». 
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства». 
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 941 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок».
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок».
 11. Наказ Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 936/23468.
 12. Наказ Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479 «Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600.
 13. Наказ Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 211 «Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 379/22911. 
 14. Наказ Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996 «Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147.
 15. Наказ Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 «Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291.
 16. Наказ Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997 «Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213.
 17. Наказ Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 «Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161.
 18. Наказ Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 грудня 2004 року № 2929/227 «Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 18 січня 2005 року за № 54/10334.
 19. Наказ Фонду державного майна України від 27 серпня 2012 року № 3379/430 «Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд багатоповерхового житлового будівництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1608/21920.
 20. Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року № 142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за № 1074/8395.
 21. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09 січня 2003 року № 2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 року за N 396/7717. 
 22. Наказ Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469.
 23. Наказ Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2010 року № 2501/5 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів».